Latest

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) TRÉNEROV

Slovenský zväz florbalu v spolupráci s Českým florbalom v mesiaci apríl uskutočnia špeciálnu časť odbornej prípravy, pre získanie odbornej kvalifikácie Tréner I. kvalifikačného stupňa. Špeciálna časť odbornej prípravy
Read More