Stále zlepšujeme kvalitu tréningov i vybavenia

Klub disponuje už dvomi sponzorskými vozidlami pre družstvá mládeže a žien