Nábor nových členov do družstva mužov začína od 1.4. Kto má záujem pravidelne hrať florbal a zúčastňovať sa aktivít FBK Michalovce sa môže prihlásiť u G.Puchíra. Ponuka platí pre hráčov bez obmedzenia veku, aj pre hráčov, ktorí si chcú „iba chodiť zahrať“ alebo pre zdravie zabehať.