Hummel Open Game 2015 Brno – staršia prípravka obsadila 2.miesto