Rozpis tréningov mládeže

Utorok

7:00 – 9:00 MŠH -> mladšia a staršia prípravka (p. Puchír)

17:30 – 19:00 Telocvičňa ZŠ T.J.Moussona -> florbalová príprava + dievčatá (p. Konkoľ)

17:30 – 19:00 Telocvičňa ZŠ T.J.Moussona -> mladšia a staršia prípravka  (p. Puchír)

17:00 – 18:30 MŠH -> mladší a starší  žiaci (p. Štefan)

18:00 – 19:30 MŠH -> dorastenci a juniori (B. Sokirka a p. Štefan)

 

Štvrtok

7:00 – 9:00 MŠH -> mladší žiaci a žiačky (p. Puchír)

17:00 – 18:00 Telocvičňa ZŠ T.J.Moussona -> mladší a starší žiaci (p. Štefan)

17:00 – 18:30 MŠH -> mladšia a staršia prípravka (p. Puchír)

17:00 – 18:30 MŠH -> florbalová príprava + dievčatá (p. Konkoľ)

18:00 – 19:30 MŠH -> dorastenci (B. Sokirka a p. Puchír)

 

Piatok

18:00 – 20:00  MŠH -> mestská liga