V tejto sezóne k našim družstvám pribudnú družstvá mladšej prípravky, mladších žiačok a starších žiačok.