VII. ROČNÍK ZEMPLÍNSKEJ FLORBALOVEJ LIGY O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE

Organizátor: Mestský úrad Michalovce, Florbalový klub Michalovce
Výkonný výbor: Mgr.Gerhard Puchír, tel: 0903604195, puchir@fbkmichalovce.sk
Mgr.Lívia Kalaninová , Michal Kostovčík, Tomáš Matina,
Realizácia: máj 2018 – jún 2018
Miesto: MŠH Michalovce
Kategória: Muži a ženy bez určenia veku
Počet kôl: V skupinách každý s každým dvojkolovo. Prvý dvaja zo skupín postupujú do finále a 3.a4.zo skupín hrajú o konečné umiestnenie.
Počet družstiev: florbalovej ligy sa zúčastní max . 8 družstiev. Ligy sa môžu zúčastniť iba tie mužstvá, ktoré sa zaregistrujú na súpiske ligy a registrácia im bude potvrdená organizátorom!
Hrací čas: 2×20 minút hrubého času. Čas sa zastavuje pri vylúčení, nájazde a podľa rozhodnutia rozhodcu
Hrací deň: utorok a piatok od 18.00hod
Počet hráčov: Hrá sa 4+1
Prestávka: medzi polčasmi je 5 minút.
Čakacia doba: Ak sa mužstvo nedostaví na hraciu plochu do 5 minút od plánovaného začiatku, zápas bude kontumovaný (5:0) v prospech dostaveného mužstva. Pre časovú tieseň v hale sa toto pravidlo bude uplatňovať!!!
Hracia plocha: 16 x 32
Rozhodca: rozhoduje vyškolený rozhodca
Výstroj: Družstvo je povinné mať dresy rovnakej farby. Inak na výstroj platia platné pravidlá florbalu.
Pravidlá a predpis: Hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícii.
Hodnotenie: Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov.
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
a) body zo vzájomných zápasov,
b) skóre zo vzájomných zápasov,
c) celkové skóre – kedy prvý je vyšší počet strelených gólov, žreb.
Ceny: Všetky zúčastnené družstvá dostanú diplom, prvé tri družstvá pohár a vecné ceny.

Prihláška: Prihlášku zaslať na adresu :puchir@fbkmichalovce.sk
Prihláška obsahuje vyplnenú súpisku / menný zoznam hráčov/
Bezpečnosť: Za zdravotný stav a bezpečnosť účastníkov zodpovedá kapitán a vedúci mužstva.
Každý účastník je povinný mať so sebou občiansky preukaz a kartičku poistenca.
Poistenie: Účastníci jednotlivých družstiev štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Trest: Pre tresty sa plne využívajú platné pravidlá.
Iné: Družstvá hrajúce prvý zápas sa dostavia skôr a rozkladajú ihrisko /každý svoju polovicu/, družstvá posledného zápasu skladajú ihrisko. !!!
Družstvo ,ktorého hráč slovne ,alebo fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný vylúčením z celej ligy!
Pri komplikáciách alebo závažnejšom probléme sa zvolá komisia rozhodcov a problém sa bude riešiť spoločne.