ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) TRÉNEROV

Slovenský zväz florbalu v spolupráci s Českým florbalom v mesiaci apríl uskutočnia špeciálnu časť odbornej prípravy, pre získanie odbornej kvalifikácie Tréner I. kvalifikačného stupňa. Špeciálna časť odbornej prípravy je rozdelená do dvoch blokov (dva víkendy – 40 hodín), na ktorých sa uchádzači dozvedia množstvo teoretických florbalových poznatkov, ktoré budú podporené praktickými florbalovým ukážkami.

1. Blok – Michalovce (22. 04. 2017-23. 04. 2017)
2. Blok – Trenčín (29. 04. 2017-30. 04. 2017)

Účastnícky poplatok za špeciálnu časť odbornej prípravy je 100 €.

Pre skompletizovanie odbornej prípravy musí uchádzač ešte úspešne absolvovať všeobecnú časť odbornej prípravy poskytnutou partnerskou vysokou školou a následne mu bude vydané osvedčenie a udelená Trénerská licencia C!

Všeobecnú časť odbornej prípravy si uchádzač môže dorobiť v ktoromkoľvek jemu prístupnom termíne, ktorý bude zverejnený partnerskou vysokou školou. Účastnícky poplatok za všeobecnú časť odbornej prípravy je 45 € – 60 €.

Slovenský zväz florbalu plánuje opäť uskutočniť špeciálnu časť odbornej prípravy až v závere ďalšej súťažnej sezóny 2017/2018, preto nepremeškajte túto príležitosť pre získanie trénerskej licencie C!

Poznámka: V súťažnom ročníku 2017/2018 je vo všetkých celoslovenských ligách s výnimkou Z1 povinný tréner s trénerskou licenciou C.

Prihlášku, osnovy a iné informácie nájdete na: www.szfb.sk/skolenia/, v prípade otázok sihelsky@szfb.sk.